Danske Fyrskibe og deres Historie.
 
 

 

 

 

 

            


Foto: Bulito

Find det ønskede skib her:

Hvad er et fyrskib Hvad spiste man ombord  Tysk side.    
       
Fyrskibe med rød tekst
er sunket eller skrottet.
Fyrskib no:I Fyrskib no:VIII Fyrskib no:XV Motorfyrskib no:I
Fyrskib no:II Fyrskib no:IX Fyrskib no:XVI Motorfyrskib no:II
Fyrskib no:III Fyrskib no:X Fyrskib no:XVII Motorfyrskib no:III
Fyrskib no:IV Fyrskib no:XI Fyrskib no:XVIII Motorfyrskib no:IV
Fyrskib no:V Fyrskib no:XII Fyrskib no:XIX
Fyrskib no:VI Fyrskib no:XIII Fyrskib no:XX
Fyrskib no:VII Fyrskib no:XIV Fyrskib no:XXI
 
 
 
Positionerne for Danske Fyrskibe:
 
   

1) Læsø Trindel var aktiv i perioden 1829-1942 og blev til Læsø N i perioden 23. aug. 1945-1975,
2) fyrskibet Drogden var aktiv i perioden 1838-1937,
3) at Anholt Knob var aktiv i perioden 1842-21. aug. 1948, hvor det blev flyttet til pos. Anholt N.
 Her lå det ant. til 1975, men ses i fyrlisten fra 1980 tilbage på sin førkrigspos. Anholt Knob
4) Læsø Rende var aktiv i perioden 1852-1965,
5) Kobbergrund var aktiv i perioden 1853-1908,
6) Schultz´s Grund var aktiv i perioden 1869-1944 og blev til pos. Kattegat SW i perioden 27.aug.1945-1971
7) Gedser Rev var aktiv i perioden 1878-1975,
8) Skagens Rev i perioden 1878-1980,
9) Horns Rev var aktiv i perioderne 1878-1939 og 1945-1980,
10) Lappegrund var aktiv i perioden 1882-1969,
11) Vyl var aktiv i perioderne 1888-1939 og 1945-1975,
12) Hals Barre var aktiv i perioden 1898-1912,
13) Grådyb var aktiv i perioderne 1906-1940 og 1945-1956,
14) Østre Flak var aktiv i perioden 1908-1942, men blev til pos. Aalborg Bugt fra 29. aug. 1945-1956,
15) Gilleleje Flak N (5610N / 1218E) var aktiv i perioden 1916-ca. 1960,
16) Halsskov Rev var aktiv i perioden 1921-1969,
17) Vengeance Grund i Storebælt var aktiv i perioden 1939-ca. 1942,
18) Kattegat S var aktiv i perioden 22. aug. 1945-1979,
19) HR 1 var aktiv i perioden 1949-okt. 1952 og flyttede derefter til pos. ER i perioden 1952-1969,
20) 71 SW (5659N / 07405E) var aktiv fra 9. nov. 1946 til 23. okt. 1947,
21) Kadetrenden (5430N / 1215E) ligger i retning 110º og afstand 22 km fra Gedser. Pos. blev oprettet ca. 1945               og blev nedlagt før 1949, men ses ikke opført i det relevante tillæg til fyrlisten.
22) Møn SE (5448N / 1247E) ligger i retning 085º og afstand 54 km fra Gedser. 
         Pos.var aktiv i perioden fra ca. 1980-dec. 1987

Efter 2. verdenskrig oprettedes bl. a. til markering af minestrøgne ruter følgende stationer:
Aalborg Flak     -  Kattegat S
Anholt N           -  Kattegat SW 
ER                    -  Læsø N
HR 1                 -  Møn SE
Kadetrenden     -  71 SW
                                                   
Danmarks kort over positionerne: Tryk her.

 
 
 
Tilbage til Start
 
 
  Hvad er et Fyrskib:  
  Vejviser for skibe , som de er blevet kaldt siden det 17.århundred.Tidligere tjente gamle Fisker og Sejlskibe .med en mast  med en petroleums lanterne hæng op, for at advare søfarende i god tid.
Først i det 19.århundrede blev Fyrskibene udlagt på faste stationer og brugt
I begyndelsen af det 20.århundrede blev Fyrskibene udstyret med elektrisk lys i lanternerne , disse blev forsynet med strøm fra dieselmotorer. store akkumulatorer sørgede for jævn forsyning og sikkerhed.
Fyrskibene blev mønstret med 6 - 8 mand, der skiftede en gang om måneden , senere 14 dages skift.
Livet på et fyrskib var præget af lange vagter, kedsomhed og nogle gange stor fare, somme tider kunde den lange isolering
fra land give nogle skibskuller.
Jobbet for Skibsfører, var at holde den nøjagtige position og skrive logbog.
De andre fik tiden til at gå , ved alt forefaldende arbejde om bord.
Faren om bord bestod ikke i det lunefulde vejr eller store storme , for dertil var de bygget
Den største fare var andre skibe der rettede deres kurs ind , nogle gange for direkte mod fyrskibet og i tåget vejr
med stor fare for kollision til følge.
De store omkostninger på ca. 7.000.000 om året , var en af grundene til at alle fyrskibe i Danmark blev trukket ind og erstattet med ubemandede fyr signaler.

Tilbage

Denne side er udgivet med stor hjælp og tilladelse af.
Anette og Kurt Spalinger. 
E-mail bulito@bulito.ch    
WEB adr. www.bulito.ch/sw222.asp
                                                 

Suppleret med oplysninger fra. Iris Klempau. www.feuerschiffseite.de og  bogen

 "FYRSKIBE ved Danmarks port mod vest." af Morten Hahn-Pedersen, Esbjerg.

og fra Ove Hermansen`s bog "Danmarks FYRTÅRNE og fyrskibe .
Ny Bog af Ove Hermansen.
Farvandsvæsenets historie gennem 450 år fra 1560 til 2010
 
netop er udkommet i en ny og udvidet udgave, hvor 1. udgavens fejl er korrigeret.
Hvis der er spørgsmål til bogen eller nye ting kontakt pr. mail:  ove.hermansen@mail.dk

udgivet af forlaget.


Billesø og Balzer - Kirke Værløsevej 26 A - 3500 Værløse
Internet : www.billesoe.dk 

 
  Her kan du se hvad de spiste om ombord på Fyrskibene        

Tilbage
 
Fyrskib No. I


Nogenlunde sådan har søfolkene set Fyrskibene om natten.
Foto: Bulito efter maleri af ubekendt.Maleri af ukendt: Fyrskib nr:1- på station  Drogden ca: 1850
tilsendt af Michael Pang-Larsen, Dragør
Fyrskibets Venner i Esbjerg siger mange TAK.
Bygget 1829 af egetræ på Jacob Holms Værft. Bodenhoffs Plads. Christianshavn i Danmark
Skibet blev tegnet af fabriksmester og Viceadmiral. A. Schifter  (1779 - 1852 ).
Længde: 22 m
Bredde: 5,6 m
Pris: 36.000 kr.
Skibet blev udlagt på position  Læsø Trindel 1829 - 1838
1838 - 1852 Station Drogden
1852 - 1856 Station Læsø Rende
1856 - 1863 Inddraget som reserve
1863 - 1865 Station Drogden
1868 Blev den det første fyrskib , der blev udstyret med el-dreven blinkfyr.
1868 - 1876 igen udlagt på station Drogden
Reserveskib til 1881
samme år taget ud af tjeneste og ophugget.
Indsats:  57 år.
( Dette fyrskib fik i 1868 som det første installeret blinkfyr-  apparat. )

 Tilbage
Fyrskib No. II


Tegninger af Fyrskib nr. II
Bygget 1837 af egetræ på Jacob Holms Værft i Danmark.
Længde: 22 m
Bredde: 5,6 m
Skibet blev udlagt på position.
1838 - 1851  Læsø Rende
1852 - 1862  Drogden
1865 - 1870  Læsø Rende - Drogden - Læsø Trindel.
1876 - 1887  Drogden
Senere blev den brugt som logi skib, for arbejdere der var beskæftiget med at bygge Fyrtårnet på Lysen Grund.
Indsat indtil 1890.
1903 blev skibet ophugget.
Indsats:  66 år.
 Tilbage
Fyrskib No. III

Fyrskib III, ca: år 1885 på Stationen Gedser Rev.
Foto: Byhistorisk Arkiv, Esbjerg
Bygget 1842 af egetræ på Jacob Holms og Sønners værft i Danmark
Længde: 22 m
Bredde: 5,6 m
Skibet blev udlagt på position
1842 - !854 Anholt Knob
1856 - 1868 Læsø Rende
1869 - 1870 Anholt Knob
1871 - 1877 Læsø Rende
1878 - 1890 Gedser Rev.
Senere blev den brugt til logi skib sammen med fyrskib nr.2 ved bygningen af fyrtårnet på Lysegrund Fyr, indtil 1890 indsat.
1903 blev skibet ophugget.
Indsats: 61 år.

Kobberstik af Fyrskib nr. III på position.
 Tilbage Fyrskib No. IV

Tegning af fyrskib nr. IV  -  Kilde: Statens Arkiver - Rigsarkivet
Bygget 1851 af egetræ med to master på Nyholms Værft i Danmark.
Længde: 22 m
Bredde: 5,6 m
Skibet blev udlagt på position.
!851 - 1868 Læsø Trindel
1869 - 1884 Læsø Rende
1885 - 1893 Schultz`s  Grund
1896 - 1908 - Kobbergrund
1912 Solgt til ophugning.
Indsats 61 år.Kan ses under tegninger.

 Tilbage

Sejltegning for fyrskib nr. 4 - 5.  -  Kilde: Statens Arkiver. - Rigsarkivet.- Kan ses under tegninger.
 

Fyrskib No. V
 
Tegning af fyrskib nr. V  -  Kilde: Statens Arkiver - Rigsarkivet

Kan ses under tegninger.

Bygget 1853 af egetræ med to master på Orlogsværftet i Danmark.
Længde: 22 m
Bredde: 5,6 m
Det første fyrskib der fik på-malet positions navn på siden .
Skibet blev udlagt på position.
1853 - 1854 Kobber Grund
1855 - 1880 Anholt Knob
1880 - 1896 Kobbergrund
1898 omfattende renovering, derefter lagde den i Ålborg Havn indtil den blev sendt ud til Hals Barre , hvor den skulle afløse Fyrtårnet , der var under renovering , indtil 1912.
Derefter lagde den som reserveskib på Gedser Rev, Schultz`s Grund og Læsø Trindel.
Senere tjente den som markeringsskib ved minesprængninger
sydlig for Drogden.
Efter i. verdenskrig lå den som reserve for Drogden.
1925 blev skibet ophugget.
Indsats: 72 år.

 Tilbage
Fyrskib No. VI

Tegning af fyrskib nr. VI
Bygget 1854 af egetræ , med tre master på Orlogsværftet i Danmark.
Længde 22 m
Bredde 5,7 m
Skibet blev udlagt på position
1854 - 1877 Kobbergrund
1878 - 1880 Gedser Rev
1880 - 1881 Anholt Knob
1882 - 1884 Læsø Trindel
1884 - 1891 Læsø Rende
1893 - 1903 Schultz`s Grund
1905 - 1911 Udlagt som markeringsskib
1918 blev skibet ophugget.
Indsats: 64 år.


Kobberstik af fyrskib nr. VI

Fyrskib no: VI  ( foto Ukendt.)

 Tilbage
Fyrskib No. VII

Tegning af fyrskib nr. VII

Kan ses under tegninger.

Bygget 1867, som den første og eneste af stål ,
på Orlogsværftet i Danmark.
Længde: 22,6 m
Bredde: 5,7 m
På grund af den tynde stål , var der meget mere plads i skibet.
Skibet blev udlagt på position nogle måneder om året ,i årene 
1862 , 1867 og 1872 på Kobber Grund
1882 - 1895 Kobber Grund
Derefter lå den som markeringsskib for minesprængning
sydlig for Drogden.
Kort tid lagde den også på position Gilleleje Flak ,
Skagens Rev , Østre Flak og  Halskov Rev.
1937 blev den udbudt til salg.
Indtil begyndelsen af 2. verdenskrig blev den holdt
 funktionsdygtig.Stålskibet var ikke særlig vellidt af besætningen , 
grundet dårlig isoleringIndtil skrotning tjente den som bolig
 for Lodser, ved den Svenske kyst ,
Helsingborg eller Falsterbro   
Indsats: 70 år.  Ophugget                                                                                                                      


Sejltegning til fyrskib nr.VII - kan ses under tegninger.

 Tilbage

Fyrskib No. VIII

Tegning af af fyrskib nr. VIII  -  Kilde: Statens Arkiver - Rigsarkivet
Kan ses under tegninger.
Bygget 1869 af egetræ ,  med to master på Orlogsværftet i København.
Længde: 22,6 m
Bredde: 5,7 m
Skibet blev udlagt på position 
1869 - 1885   Schultz`s Grund
1887 - 1919  Drogden
Derefter lagde den Nordlig for Københavns Frihavn , ved Båd -klubben "Sundet."
Indsats: 50 år.
Ophugget.?
Tilbage
  

Sejltegning for fyrskib nr. 8-9  - Kilde: Statens Arkiver - Rigsarkivet. - Kan ses under tegninger
Fyrskib No. IX


Fyrskib no: IX på poition Læsø Rende.
Bygget 1875 af egetræ , med stål dæk , på Orlogsværftet i  Danmark.
Længde: 22,6 m
Bredde: 5,7 m
Skibet blev udlagt på position.
1877 - 1882 Læsø Trindel
1883 - 1884 Markeringsskib
1885 - 1886 Læsø Trindel
1888 - 1891 Anholt Knob
1891 - 1899 Læsø Rende
1901 - 1911 Læsø Rende
Efterfølgende tjente den som markeringsskib.
1919 Solgt
Indsats: 44 år.
Ophugget.

Sejltegning for fyrskib nr. 9. - Kilde: Statens Arkiver-Rigsarkivet. - Kan ses under tegninger


 Tilbage

Fyrskib No. X

Fyrskib no. X på sin plads:  Skt.Katharins Dok i London. GB
Foto: Media Press ca. 1997

Bygget 1877 af egetræ , på De forenede Oplagspladser og Værfter på  Christianshavn Danmark.
Den første der blev bygget efter tegninger, fra det Engelske Fyrvæsenet  Trinity House.
Længde: 31,52 m
Bredde: 5,79 m
Dybgang: 3,20 m
Vægt: 139 BRT
Skibet blev udlagt på position
1878 - 1886 Skagens Rev
1887 - 1897 Læsø Trindel
1899 - 1908 Vyl
1909 - 1910 Ukendt position
1911 -     ?    Østre Flaks
Senere lå den på forskellige positioner.
1971 blev skibet solgt
Indsats 94 år.

Skt Kathrins Dok i London GB.
Foto: Media Press ca. 1997Den første ejer var Christian Egelsborgs Fabrik i Holbæk, de brugte skibet til udenlandsk arbejdskraft , det blev dog forbudt af myndighederne. Så skibet blev solgt til Hobro Sejlklub som svømmende klubhus.
Den næste ejer Arkitekt Niels Spaabæk, købte skibet for den latterlige pris af 40.000 kr. og ombyggede den til restaurant.
Skibet lagde i Frederiksholm Kanal i København, ejeren havde også et restaurant skib i London.
På grund af en truende konkurs ville han stikke af med skibet 
til London, hvad der ikke lykkedes. I nærheden af Skagen blev han fanget af myndighederne, og skibet bragt til Skagen og fast forankret.
Ved salget i 1971 blev lanternemasten fjernet., men blev igen sat på i 1995, ejeren Arkitekt Spaabæk kunne overtale Hørsholm kommune til at yde 5.000 kr. til køb af en lanternemast, fra et andet fyrskib der lagde i Nordsjælland.
Imod fyrvæsenets  vilje, der ellers fjernede alle lanternemaster når skibe blev solgt til private, monterede han en lanternemast i1980 , på fyrskib no: X.
En ny ejer købte skibet af konkursboet , og drev den i nogle år
som restaurant i Helsingør.dette endte også med konkurs i 1995, hvorefter skibet igen blev solgt.
August 1997 blev fyrskibet bugseret til Rochester i England,
hvor den kom i tørdok og fik en grundig overhaling, Derefter blev den benyttet som restaurantskib på Skt.Katharins Dok i London. Maj 2008 blev den slæbt tilbage til København af den Engelske slæbebåd "Cristine"
2008 var der brand i skibet som dog hurtig blev slukket
af Københavns brandvæsen, skibet ligger i dag på Refshaleøen og det ser ud til at der bliver arbejdet på den.
Nyt liv for den ældste fyrskib i Verden.
Verdens Ældste fyrskib bliver igen vækket af den nye ejer Mick Robin , der forhandles i øjeblikket med Københavns kommune om en kaj-plads i Nyhavn.Beliggenheden er meget vigtig da det er et stort beløb som skal forrentes. Min grundlæggende ide er dansk-fransk seafood inspireret restaurant, med et "drys" af Dansk design. Forstået således at alt drift-inventar vil komme fra Danske design virksomheder. Dansk skib, dansk design, danske råvarer - kort fortalt - et flydende showroom med det ypperste fra Danmark. Vores selskab hedder " FYRSKIB X Aps"     Jeg vil herfra ønske alt held til at få den gamle dame vagt til live igen.

Nu tilbage i Danmark - ligger et sted i København.

Fyrskib fra 1877 risikerer ophugning

Sidste informationer pr. 16 marts 2013.

Fyrskib nr. X er nu solgt til en ukendt klient, der er ikke gjort noget særligt ved den endnu. Men man kan da håbe at den bliver bevaret.

Fyrskib nr. X er købt af en privat, skibet er total renoveret
og indrettet til privat beboelse.
har været vist i TV 2 den 25 Oktober, Skibet er blevet rigtig flot.

Skibet ligger på Refshalevej - København

 http://livsstil.tv2.dk/bolig/2016-10-25-en-soendag-sank-droemmeboligen-pludseligt-i-havnen-nu-er-carsten-og-beth-helt


 Tilbage
Fyrskib No. XI
Kendings bogstaver: OYHK


Fyrskibet XI med satte sejl ,dengang var der ikke el ombord
Petroleumslamper blev hejst op i den centrale hovedmast.
Tegning fra Orlogsværftet i København 1879
Billed: "Royal danisch design" i Kolding DK

.

Tegning. Svendborg Værft, ca:1932
Bygget i 1877-78 af egetræ på skibsværftet F. Sparre i Nysted på Lolland , Danmark
Den blev bygget efter tegninger fra fyrskib no: X, tegnet af det Engelske fyrvæsenet Trinity House.
Klassifikation: den Danske søfartsstyrelse, Pram - motor løs.
Søsterskibe: No: X til XXI, kostede dengang ca.174.298 kr.
Længde: 35,18 m
Bredde 5,81 m
Efter ombygning i tredverne blev den omregistreret.
Brutto vægt, fuld udrustet:138,42RT ( 264 t )
Netto vægt:  59,13 RT (112 t )
Dybgang: stævn: 3,09 m
Dybgang Agter:  3,30 m
Bov anker 900 kg. Ankerkæde tykkelse 40 mm, 113 m.
To fortøjnings kæder, tykkelse 40 mm , 226 m
Fyret 10 m over vandlinie, styrke ( 15,000 lux )
Sigtbar ca: 11 sømil
Fyrskib XI var det første skib der blev udlagt i Nordsøen.
på position Horns Rev ( ca: 40 km. vestlig for Blåvands Huk )
1878 - 1883 Horns-rev
1884 på Anholt og Læsø
derefter reserveskib
1890 - 1903 Gedser Rev
1904 - 1911 Anholt Knob
1911 - 1916 Læsø Rende
1916 - 1918 Gilleleje Flak N

FS nr. XI

FS nr. XI
I årene 1926 - 1957  lå den på position Drogden ,og i  fyr- magasin som reserve, Store Bælt IV, Knudshoved´s Østre Flak, Ålborg Bugt, og på Svendborg værft til overhaling.
1932 og 1962 blev den ombygget, og tilpasset de nyeste tekniske krav. Senere positioner er ikke bekendt, skibet var på det tidspunkt det bedst udrustede fyrskib i Danmark , særlig radioanlægget var af højeste teknisk standart.
Efter en rekord indsats på 99 år, blev det i 1977 indofficiel sat til salg. Kunstner og Designer Bo Bofils, erfarede denne mulighed og sikrede sig med et top tilbud på 201.878,11 kr. købet.
Den mærkelige købspris blev sammensat således.
Grundpris 200.000 kr.+ 1878 kr.bygge-året, og de 11 øre var skibets no:
Bo Bofils og hans hustru Jane Reumert, indrettede skibet til bolig

Bo Bofils er i Danmark bekendt for sine maritimske og tekniske tegninger, etikettegning og frimærker, i 1994 tegnede han års mærket med Skoleskibet Danmark, og han designede flere kendte brugs genstande. Til forskel fra andre private fyrskibs ejere, bevarede han det kostbare kobber beklædning
Da han som ejer overtog skibet, der lå ved Holmen i København, var lys tårnet , bronzebogstaverne og kronen på agterspejlet fjernet, på hans opfordring blev disse ting igen sat på sin plads, så man ikke irriterede skibet ,som han sagde.

        Link til Bolito.Stemningsbillede af FS XI, 
Foto 
GIF-Animation: BULITO DESIGN

Bo Bofils brugte motoren til strømforsyning , afsaltnings anlæg , trykluftstanke , varmekedel , ankerspil o.s.v., for at få mere plads fjernede han de 7 mandskabsrum og radiorummet , se grundridset før og efter ombygning. For at få mere lys under dæk, indbyggede han 6 koøjer i fribord. Radiorummet og den agter kok-køjerum, blev ombygget til et rum.
 Bo Bofils var meget omhyggelig med ombygningen, ca: 30 tons materiale blev fjernet fra skibet, men den maritime charme er blevet bevaret.
1988 indversterede Bo Bofils en million kr. i en overdækning af skibet, for og agterdæk og et tegneatelier, dette sparede ham for mange omkostninger, der var ved det åbne dæk.
ca: 200.000 kr. pr. år.

Foto: Erik Omme
1994 valgte Bofils og hans kone at flytte til Bornholm og solgte skibet til den forhenværende ejer af af Gori koncernen Niels Olaf Ehrenskjöld, der kun besad det i kortere tid. 
Den nye ejer Thorkild Rose og hustru, benyttede skibet mellem 1995 og 1999 som sommerhus.
Den 22 Juli 1999 købte de nuværende ejer Anette og Kurt Spalinger skibet , restaurerede det indvendig. for 100.000 kr.
Magasinet "BO Bedre" skrev en artikkel om skibet maj 2001.

Prisen på skibet er i dag ca: 1 million EURO.
Det velholdte skib ligger ved Bryggeri huset Christian den. 4
Frederiksholms Kanal , Kajplads 130 , København.
Udsigten fra Lystårnet på FS. XI  i 
Frederiksholm Kanal.


Foto: BULITO
Det er vel sjældent, at man har udsigt over Danmarks metropol fra toppen af et fyrskib, og på bløde sæder.

Skibsejerne Anette og Kurt Spalinger stiller med et maritimsk koncept på fyrskib XI, skibet til rådighed for festlige lejligheder, såsom bryllup , fester og firmafester.
Man kan blive viet ved roret eller under lanternemasten på den 125 år gamle Danske Fyrskib XI. Følgende kan man betjene med en Aperitif indtil ca: 30 gæster
Brudeparret får en vielsesattest, med den nøjagtige position hvor de har de har indgået ægteskabet.
Den symbolske udstråling for et Fyrskibs-bryllup er vel også at sådan et gammel skib, der har strit gennem storm og blæst, giver et godt billede af holdbarhed og styrke, dette må også være et mål  for vore dages ungdom.
Firmaer , Private selskaber eller foreninger (mellem 20 og 40 personer )hygge sig i maritime omgivelser nyde en Aperitif og derefter nyde maden fra den  kulinariske restaurant. For planlægningen af et hel arrangement står vi gerne til tjeneste.
Med til et arrangement hører også en rundvisning på skibet og et minde kort med skibsstempel for Fyrskib XI
og faglige oplysninger om skibet.
Skibet er opvarmet, og kan derfor også stilles til disposition om vinteren.

For videre spørgsmål står ejerne Anette og Kurt Spalinger gerne til disposition på :
Tlf. +45 33 12 60 89 og +41 79 661 74 70 eller E-mail :bulito@bulito.ch

Ejere Anette og Kurt Spalinger-Røes er ved at søsætte et nyt koncept, som handler om at blive gift på Fyrskib XI, hvor vi lægger ramme til selve vielsen. De skal selv have en præst med, og vi byder så på en aperitif, før de tager videre. Vi vil også gerne lave rundvisninger for eksempel for firmaer.

Anette og Kurt Spalinger-Røes kan kontaktes på tlf. +45 33 12 60 89, +41 79 661 74 70 eller e-mail: bulito@bulito.ch

Det aktuelle Bordstempel Fyrskib XI ,er en blindprægning
Prægningen er beregnet for udgående fra fyrskibet.
Også besøgende kan erhverve et postkort med stempel.
Design: BULITO

/www.youtube.com/watch?v=g-O4Khnwvzk

 Tilbage
Model af "Fyrskib XI"
 Modellen er bygget i målforhold 1:50 , kan også købes. 

Bygget med meget fine detaljer.
Grundet orreginale tegninger og mange foto´s er her lavet en model af museumskvalitet opstået.
Modelbygger Teamet er klar til at bygge flere modeller af dette skib. Bygge-tid ca: 4 måneder. Pris ca: 4000 EURO.
Interesserede bedes henvende sig over kontakt-skemaet på denne hjemmeside.  ( Kurt Spalinger )

Broen og Agterdækket med Skylight og redningsflåder.

Ankerspillet i miniature.
 


Sådan præsenterer fyrskibet sig når kanalrundfarten sejler forbi
model foto bagbord´s side.


Agterspejlet med navn og krone. på modellen.

Model skibet i mål forhold 1.50.
 Tilbage
Fyrskib No. XII
OYHR


Fyrskibet i sine bedste dage ved Christiansholmskanal, sådan så den ud på mange postkort og suveniers.
Foto: Media Press
Bygget 1879 af egetræ på De forenede Oplagspladser og Værfter på Christianshavn i Danmark.
Skibet var fra begyndelsen udstyret med Lys tårn og Tågehorn.
1903 blev tågehornet drevet af en dampmaskine
1924 blev den udskiftet med en dieselmotor.
1915  blev den udstyret med en undervandsklokke. så var det muligt for andre skibe at stedbestemme positionen selv i meget tåget vejr. Denne form for pejling blev ikke meget anvendt , for skibene ville ikke investere i lytteudstyr.
Længde: 30 m
Bredde: 6 m
Skibet blev udlagt på position.
1880 - 1889 Anholt Knob
1889 - 1895 Horns Rev 
1897 - 1901 Læsø Trindel
1903 - 1914 Læsø Trindel
1916 - 1920 Læsø Trindel
fra  1925 Schultz Grund
Solgt til grosserer A.L.Sørensen, København.
Ingen information for de sidste 20 år.
Indsats: 74 år.
Ophugget ca: 2000


Fyrskib no. XII sank den 28 november 1998.


Foto: BULITO 2001
1953 blev skibet solgt til skrothandler A.L.Sørensen København, han købte skibet fordi kobberpladerne i bunden oversteg købsprisen.
Kort derefter sank skibet , fordi det blev utæt. Skibet blev lænset og solgt til en anden køber for 4000 kr. Derefter fulgte en lang periode, hvor skibet lå på solsiden i Christiansholms Kanal i København, hvor ejeren brugte den som bolig og køreskole. ( se billedet ) der stod køreskole Fyrskib XII på siden af hans biler.
Den 28 november 1998 sluttede den som bolig-.skib var blevet solgt en 1/2 år tidligere til en børsmægler, hans søn holdt en stor fest med unge mennesker om bord, flere naboer følte sig forstyrret af den megen larm, og besluttede sig til at kappe strømmen til skibet. 
Hvad de ikke vidste, var at de derved satte lænsepumperne ud af drift  Brandvæsnet forsøgte at holde skibet oven vande med pumper, der blev hentet dykkere der skulle stoppe hullerne i bunden og man forsøgte at genetablere strømmen lykkes det ikke og skibet sank.
Da skibet i denne smalle kanal, blev en hindring for sejladsen, lod man den hurtig fjerne, og placerede den i nærheden ved 
B og W værftet. Der ligger det endnu som vrag, over ejeren , konkursboet og udpantninger vides d.d. intet.

 
Foto: BULITO 2001
Skibet var udstyret med en El-fyrmast, men på billedet kan man ane kurven til en petroleums lampe.
Man kan også ane det store tågehorn, der kunne drejes 360"


Foto: BULITO 2001
Fyrskibet befinder sig i dag på Holmen ( Refshaleøen ) den står på grund og er fyldt til overdæk med vand, skibet ligger med Bagbords lønning op ad kajen.Foto: BULITO 2001
Agterdækket på Fyrskib XII 
Hele overdækket blev belagt med glasfiber for at holde skibet vandtæt fra oven.Foto: BULITO 2001
Om den nogensinde finder en ejer ,der kan have glæde af den ,er tvivlsom.

Fyrskib No. XII , er nu forsvundet for altid,
håber det bliver den sidste der forsvinder.


 Tilbage
Fyrskib No. XIII
«ARK XIII» Kendingsmærke: OYHT


Fyrskibet på sin nuværende position. Foto: BULITO 2001

 

 Direkte ved indsejlingen til Frederiksholm`s Kanal, ligger den som beboelsesskib     Foto: BULITO 2001.

Bygget 1880 af egetræ på De forenede Oplagspladser og Værfter på Christianshavn i København.
Skibet var fra begyndelsen udstyret El-fyrtårn og Tågehorn.
Længde: 30 m
Bredde: 6 m
Skibet blev udlagt på position
1882 - 1889 Horns Rev ( afløste Fyrskib XII )
1889 - 1896 Reserveskib
1896 - 1902 Horns Rev
1903 - 1912 Gedser Rev
Fra 1916 Læsø Rende
Den sidst kendte position Læsø Rende fra 1916

1913 blev dens dampmaskine udskiftet med 2 dieselmotor på 11 HK og 2 kompressorer til at betjene sirenen.
Omkring 1920 blev den også udstyret med et moderne radioanlæg
Indsats 92 år.

1912 solgte det Danske Fyrvæsen skibet til daværende Justitsminister. Skibet skulle tjene som opholdssted for rehabilitering for straffefanger og husvilde.
Den masteløse fyrskib lagde sine første år ved Frederiksholm Kanal sammen med fyrskib X og fyrskib XI.
Skibet har til i dag bevaret kobberbeklædningen. Lanternen var i en forfærdelig tilstand, og ligger nu på Esbjerg Fiskeri og Søfartsmuseum..
1992 blev skibet solgt til ejerne Ena og Peter Kugler , og ligger i dag ved Kalvebod Brygge, direkte ved indgangen til Frederiksholms Kanal.
Navnet på agterspejlet minder Arki Noa, ARK XII.
.Styrbordsside er smykket med ko-øjne og det tildækkede overdæk. Bagbordsside på vandsiden er skibet udstyret med store panorama vinduer. De fleste lukafer er endnu intakte , men behøver en grundig overhaling.
Ifølge rygter er skibet til salg.?

Skibet ligger i dag til kaj ved Christians Brygge i København.

 Tilbage Fyrskib No. XIV


Fyrskib no: XIV på Rasmus Møller`s Værft 
Foto: Fåborg Kulturhistoriske Museer.

Skibet er bygget i 1883 af egetræ på DE forenede Oplagspladser og Værfter  på Christianshavn i København.
Længde: 30 m
Bredde:  6 m
Skibet blev udlagt på position
1886 - 1890 Skagens Rev
1891 - 1904 Anholt Knob
1906 - 1908 Grådyb
1908 - 1910 Østre Flak
og fra 1911 Anholt Knob
1958 blev skibet solgt
Indsats 75 år.
Sunket.

Omkring 1960 hed ejeren Storm Nezø, søn af Journalisten Martin Andersen Nexø. Storm Nexø arbejdede sammen med kollega Bo Bofils ( se fyrskib XI ) på motorredaktionen ved avisen Politiken.. Skibet var på det tidspunkt malet blå og lå i skudehavnen, hvor den efter fjernelse af kobberbeklædningen sank. Arkitekt Niles Rohwender købte skibet og lagde det om til Kalvebod Brygge. Senere købte en Nordman skibet , hvad der så er sket er ikke bekendt. men ifølge filmen Danmarks sidste fyrskib. ligger skibet på grund.
Video, 24 min. IRCA Film, 1988.Filmen kan lånes på Hovedbiblioteket i Esbjerg , Korsør og Ålborg, filmen tegner et billede af historien om fyrskib XXI, der lagde på position Møn SE . Journalisten Mikael Jarlners interviuede besætningen om bord. Filmen viser også skibets ankomst til København December 1988, et bevæget ende på de Danske Fyrskibe.

 Tilbage
Fyrskib No. XV
«HYC»


Styrehuset agter.
Bygget 1887 af egetræ på De forenede Oplagspladser og Værfter på Christianshavn i København.
Længde: 30 m 
Bredde: 6 m.
Skibet blev udlagt på position.
1888 - 1889 Vyl
1900 - 1901 Læsø Rende
1902 - 1903 Læsø Trindel
1904 - 1916 Schultz`s Grund
fra 1924 på Gilleleje Flak.
Indsats 87 år.
1974 blev skibet solgt til Haderslev kommune i Danmark
til et ungdomsprojekt "Fælles Løft" .Forsøget med de unge til at om bygge skibet mislykkedes.
Ifølge rygter har skibet tjent som restaurant et stykke tid.
1988 blev fyrskibet no: XV solgt til Heikendorfer - Yachtclub i Tyskland. Skibet befinder sig i god tilstand og tjener som Club lokale i Kieler Bugt. På skibssiden hvor der før stod Læsø Rende, står der i dag med bogstaver HYC. for Heikendorfer Yacht Club.
HYC har sin egen hjemmeside med et stor billedmateriale  og historisk beskrivelse om skibet og mange interessante Links.
Fyrskib XV bliver drevet som en forening.. Foreningen for venner og bevarer af Fyrskib no. XV.
De har sat som mål at tjene til vedligeholdelse og bevarelse af  skibet og dets historie.

Her kan man se fyrskibet blive bugseret til Haderslev. 
Over til højre nederst er 3 film om fyrskib XV.
Solgt til Tysk sejlklub.
 Foto; Heikendorfer Yacht Club
Fyrskib no: XV hvor den ligger i dag.

Vil du læse om Fyrskib no: XV, kan du gøre det i bogen
FEURSCHIFFE. Forlag: HEEL - Blaue Reihe , af EigelWiese
ISBN 3-89365-848-3

Link til  HeikendorferYacht ClubStempel fra fyrskib XV.

Foto: Heikendorfer Yacht Club

Fyrskib no: XV og Fyrskib no: XII i Esbjerg Havn.
 Tilbage
Fyrskib No. XVI


Fyrskib no: XVI ved Fyrmagasinet 1954
Foto: Det Kgl. Bibliotek


 
Fyrskib no: XVI på position Lappegrund
Foto: Jonals.co
Bygget 1895 af egetræ på De forenede Oplagspladser og Værfter på Christianshavn i København
Længde: 30 m
Bredde 6 m
Udlagt på position
1895 - 1916 Schultz`s Grund
1916 - 1926 Lappegrund
1926 -    ?    Læsø Trindel
Reserve fra 1954
Orkesterlederen Ib Glindemann købte det for 100.000 kr. af Tyskeren Claus Jacoby fra "Baltic Schooner Association". Glindemann ejede skibet i perioden 1975 - 1979 og lod hos Knud Stenbys Værft i Rønne indlægge en 3-cylinders, 300 HK Hundested motor.
Dette incl. skrue kostede 190.000 kr., men den samlede ombygning beløb sig til en kvart mio. kr. ,inden Glindemann med tab solgte det til den selvejende institution Rederiet Thomas Brocklebank, Tvind.
Orkestorlederen mistede dog ikke for stedse lysten til at eje et fyrskib 
Skibet blev ombygget til Skonnert og fik navnet "Lille Bjørn" 
enhver lighed med et fyrskib forsvandt.
Under sejlads på vej over Atlanten havde skipperen glemt at vende et blad i logbogen og var derfor et døgns sejlads nærmere kysten end beregnet. Dette medførte, at man nær St. Blas i Caribien sejlede skibet helt op på stranden, hvor det stod så fast, at man kunne gå i land. Skibet stod ikke til at redde og blev slået til vrag.
Dét tiloversblevne lampehus fra Fyrskib no: XVI henlå i en årrække ved Fyrvæsenets Magasin på Holmen, indtil det for nogle år siden blev sat i stand (udstyret med roterende blink ) og anbragt på fod. Det var tanken, at det skulle opstilles i Søkvæsthusets gård, hvor Farvandsvæsenet har sit domicil. Ideen fandt ikke nåde for arkitektens øjne, og projektet måtte opgives. "Statuen" henstår derfor nu ved Farvandsvæsenets depot på Lilleøvej i Korsør, hvor den afventer bedre tider
   ( ca: 1970 , Sunket  i Caribien.)


 Tilbage
Fyrskib No. XVII


Fyrskib no: XVII på sin Position 1896

Fyrskib no: XVII på position Gedser Rev. ca:1948.

 Fyrskib XVII på sin sidste position Nyhavn KBH

Sidste nyt.
Fyrskib XVII vender tilbage til Nyhavn:.
Efter længere tids fravær vender Nationalmuseets Fyrskib XVII, "Gedser Rev" nu tilbage til Nyhavn i Københavns Havn. Efter en stor donation fra "A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål" har fyrskibet undergået en større reparation og restaurering på Hvide Sande Skibs-og bådebyggeri. Fyrskibet er nu atter i vandet og slæbes den lange vej fra Hvide Sande til Nyhavn af bugserselskabet Hanstholm Bugserservice.
Gedser Rev Fyrskib forventes at glide gennem broen ved Nyhavn fredag den. 7 november 2003.- kl. 14.00
Fyrskibet blev lagt op i Nyhavn, der dengang lå øde hen, efter at de sidste paketfartøjer og kartoffelbådene var forsvundet i begyndelsen af 50-erne. De første år blev skibet vedligeholdt af en gruppe pensionister, bl.a. en tidligere fyrskibsmatros, Mads Hansen. To ældre maskinmestre sørgede for at passe maskinen året rundt. Motor, ankerspil, tågehorn mm. var fuldt ud  funktionsdygtige, da skibet blev overtaget af Nationalmuseet. Dette gjaldt også maskinen, der styrede fyrkaraktererne i fyret mens selve den kraftige lampe i fyret var taget ud inden overtagelsen.
 
 

Bygget 1895 af egetræ. på N.F Hansens Værft i Odense
Længde: 33,6 m
Bredde: 6,4 m
Det var forsynet med et spejl apparat som fyr i maste-toppen. Ligeså havde havde tågesirenen fra starten to dampmaskiner som drivkraft. Disse blev i 1918 ombyttet med en 18 HK petroleumsmotor. I 1921 indlagdes en 146 HK, trecylindret glødehoved Vølund fremdrivningsmotor, der desuden kunne trække vandpumper og reserve-dynamo. Endelig blev skibet forsynet med radiopejlestation og elektrisk undervandssignal.
Skibet var i årene 1895 - 1919 udlagt på position Lappegrund
Det næste kendte position Gedser Rev fra 1921
1940 forlangte Tyskerne skibet inddraget.
1945 vendte den tilbage til Gedser Rev
1972 blev det afrigget på Holmen og var udset til ophug, da en kreds af private kaldet "Trekroner Aktivet" opfordrede direktøren for Nationalmuseet, professor Glob, til at overtage skibet. Under ledelse af den dengang 70-årige Mads Hansen, der havde 45 års anciennitet i Fyr-væsenet, blev fartøjet efter overtagelsen gjort ship shape af en gruppe pensionister.
Desværre svigtede Nationalmuseet efter Globs fratræden helt sine forpligtigelser over for det betroede skib, så nu må altså A.P.Møller og Hustru Chastine Mærsk Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål, endnu engang rage kastanjerne ud af ilden- og tak for det.


Trods løbende vedligeholdelse begyndte de første alderdomstegn at vise sig på det gamle skib, og en større reparation var uundgåelig. Takket være en bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal blev der i år 2000 skrevet kontrakt med Hvide Sandes Skibs- og Baadebyggeri. Her blev nedbrudte dele af dæk og fribord udskiftet, så Fyrskib XVII igen fik tætte tag og fag og kunne komme tilbage på sin gamle plads i Nyhavn.
 
Fyrskib XVII har været påsejlet flere gange under sin lange tjenestetid. Den mest alvorlige hændelse indtraf i 1954, hvor skibet blev påsejlet fra bagbords side og sank på få minutter. Matrosen, der havde vagt og stod på udkik, nåede at varsko den øvrige besætning, der alle blev reddet. Uheldigvis blev selv samme sømand slynget over bord under kollisionen og druknede. 


Når fyrskibet lå på station bestod besætningen af to skiftehold, hver bestående af syv mand: En skipper, en telegrafist, en tømmermand, en kok og tre matroser. Hvert skifthold havde en måneds tjeneste om bord og en måned fri. Ud over det almindelige arbejde om bord blev der foretaget meteorologiske, klimatiske og hydrografiske observationer. 
 
Med mere end 100 år bag sig har Fyrskib XVII naturligvis undergået mange ombygninger. Nationalmuseet har ikke haft intentioner om at føre skibet tilbage til det udseende, skibet havde, da det løb af stablen N.F. Hansens værft i Odense i 1895. Fyrskibet Gedser Rev fremstår helt unikt, med sin nuværende aptering og udseende, som det så ud umiddelbart efter den tragiske hændelse i 1954. Mandskabskamrene står, som da det sidste skiftehold forlod skibet i 1972. Den 3-cylindrede Vølund-motor, ankerspillet, tågehorn mm. er fuldt ud funktionsdygtige. De royale portrætter hænger atter på deres plads over sofaen i skipperens kahyt, og navnet Gedser Rev står igen på fyrskibets karakteristiske, dannebrogsmalede skrog.

/www.youtube.com/watch?v=2EgIIjCYvP8

 Tilbage
Fyrskib No. XVIII
«Den Store Bjørn»


Tegning af fyrskib No XVIIIDet flotte tremastede fyrskib XVIII, «Den Store Bjørn»
Bygget 1902 af egetræ.på N.F.Hansens Værft i Odense 
Længde: 33,6 m
Bredde: 6,4 m
Skibet blev udlagt på position
1902 - 1915, 1933-35, 1975 og 1976 Horns Rev
Derefter reserve skib
1927 - 1930 ,1933 og 1935Grådyb
1930 kort Horns Rev
1930 - 1932 og1960 Vyl
samt på stationER 1961 og 1965-68
derefter indre farvande 
I 1959 fik skibet indlagt en 3-cylinder. 210 HK Alpha Diesel fremdrivningsmotor.
Udlagt på <Grådyb i 1960, pos. ER 1961 og 1965 - 1968 som reserveskib og på pos. Anholt N. Udbudt til salg i 1980.
Indsats: 79 år.
Købt for 285.000 kr. af den selvejende institution, Rederiet Thomas Brocklebank, Tvind. Denne bekostede en ombygning ved Hobro Skibsværft til tremastet skonnert, hvorved enhver lighed med et fyrskib ophørte. Skibet har altid været tilmeldt det danske skibsregister med navnet "Den Store Bjørn" 
Dets længde med jager-bom er nu oppe på 50 m og sejlarealet udgør 550  m2 
Med den som ejer har skibet i en årrække både sejlet i Caribien og Europæiske farvande (mest det sidste) og har i den forbindelse krydset Atlanten mindst 5 gange. I en periode har det også været tilknyttet Tvind-institutionen "Nyborg Søfartsskole" som skoleskib. Det er p.t. hjemmehørende i Kolding/Vamdrup, hvor det fungerer som det social-pædagogiske projekt: Småskolen Fremtidens Danmark/Søfolkene: Den faste besætning består af skibsfører Klaus Bloch, en styrmand, en motormand og to befarne matroser.
( Sejler nu som skoleskib. )

«Den Store Bjørn»


Store Bjørn for fuld fart.

     Skibsstempel.

 

Fyrskib no: XVIII
Foto: Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.

 Tilbage
Fyrskib No. XIX
«Store Claus»
«Return of Marco Polo»

Foto: Iris Klempau

Foto: Iris Klempau

Foto: Iris Klempau
Bygget 1907 af egetræ.på  H.V.Buhls Værft i Frederikshavn
Længde: 33,6 m
Bredde: 6,4 m
Skibet blev udlagt på position 
1908 - 1917 Grådyb
Derefter i indre farvande, yderligere data vides ikke.
Dette skib blev købt af den selvejende institution Rederiet Thomas Brocklebank, Tvind på en offentlig auktion over kasseret militært materiel for ca: 400.000 kr. ( antagelig i 1985) og fik navnet "Store Claus" . Skibet blev i nogle år anvendt som beboelsesskib ved Islands Brygge i København. Det blev derpå malet lyseblåt og omdøbt til det mere internationalt klingende navn :"Return of Marco Polo" .Forinden var ilagt motor og skrue på Nyborg Værft.
Det blev derpå sendt af sted på en jord omsejling.I løbet af denne blev det pga. tropernes varme malet hvidt. Denne tur varede fra 1989 til 1992 og var et skoleprojekt, hvor skibet fungerede som flydende TV-studie og sendte undervisningsstof fra rejserne i Stillehavet via satellit direkte til tv-modtagere i Europa. Udsendelserne blev bl. a. set fra Island til Marokko og østpå til Ungarn. Efter hjemkomsten til Danmark blev det i 1994 ombygget til en tremaster skonnert på Ring Andersens Værft i Svendborg, hvorefter man lod det indregistrere i Hull, England.
Herefter sejlede det som skoleskib med ca. 12 elever i England i nogle år, men returnerede i efteråret 1998 til Danmark, hvor det i nov.-dec. 2000 på et værft i Hvide Sande skal gennemgå nogle udstyrsmæssige ændringer for at kunne blive optaget i det danske skibsregister. Det vil herefter sejle i danske farvande som skoleskib med 10 elever i lighed med det social-pædagodiske eksperiment, som finder sted med samme rederis skib "Den Store Bjørn"
.
 Foto: Iris Klempau -  Sidste liggeplads Hvide Sande.
( Ophugget. )
 Tilbage
Fyrskib No. XXFyrskib no: XX
Foto: ukendt.


Fyrskib no: XX strandet ved Bjerregård Strand,
december 1909
Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet.Esbjerg.
Bygget 1908 af egetræ på Rasmus Møllers værft i Fåborg.
Længde: 33,6 m
Bredde: 6,4 m
Pris: 203.000 kr.
Skibet blev udlagt på Position
1908 - 1909 Vyl
1911 - 1912 Vyl
1914 - 1915 Læsø Trindel
1916 - 1920 Skagens Rev
1921 - 1925 Læsø Trindel
fra 1926 Skagens Rev.
Dette skib strandede under en orkan på Vestkysten 3. dec. 1909 kl. 23.45 nær Nymindegab, hvorved et besætningsmedlem blev dræbt.Switzer`s bjergningsskib Ægir fik fyrskibet trukket ud fra stranden i maj 1910. Efter endt reparation på værft i Fåborg kom det atter i tjeneste.
Under 2. verdenskrig blev det beskadiget, da en minestryger udløste en mine for tæt på, så lygtehus og vinduer sprængtes . Skibet kom herefter på værft hos Ring-Andersen i Svendborg. Da man her led under mangel på strøm, anvendte man i smug fyrskibets el-værk til at forsyne værftet.
Farvandsvæsenet solgte omkring 1985 skibet til en entreprenør Thomsen og den i efteråret 2000 afdøde arkitekt Jan Rode, hvis tanker det var at anvende skibet til et kombineret kasino- og restaurationsskib i havnen i Århus. Pga. manglende bevilling fra myndighederne måtte planerne skrinlægges.
Skibet lå i årene 1993 - 1994 i Neksø Havn, hvor det var involveret i endnu et restaurantprojekt, denne gang med skibet Issefjord`s ejer, en hr. Gyldencrone.
Ejere Erik Hansen og Firmaet Sagafjord.                            Som restaurant ved Tilbury, i Sydengland skulle  redde den fra at blive ophugget. Men på vejen fra Korsør til Tilbury gik skibet ned ud for den Hollandske ø Terschelling
Under bugseringen begyndte det fult restaurerede skib pludselig at tage vand ind. Det lykkedes et bjærgningsmandskab at på større pumper ombord, men fyrskibet fik hurtig slagside og sank med pumper og alt udstyr fra bjærgningsselskabet. Besætning og hjælpere måtte med tunge hjerter opgive. En rolig grav havde den ikke fundet, den måtte hæves fordi den lå på kun 12 m vand i en stærkt besejlet rute Stortemelk, den 21 juli trak en kranskib (Taklift ) fri af vandet og sejlede den på en ponton  til Rotterdam.
Skibet var forsikret for 4.000.000 kr.
( Ophugget 1996 )

 Tilbage
Fyrskib No. XXI

Fyrskib no: XXI i Ebeltoft.Fyrskib no: XXI oplagt i Esbjerg Havn.under 2.verdenskrig.
Foto: Esbjerg Fiskeri- og Søfartsmuseet.


Dette gamle skib kan nu omsider imødese en tryg og sikker fremtid, idet det er blevet indlemmet i den lille grubbe skibe, som udgør Ebeltoft Veteranskibssamling.
Det er dermed blevet nabo til Fregatten "Jylland"   www.fregatten-jylland.dk/
For nylig er en række værkstedsbygninger fra Holmen i København blevet flyttet herover, således at veteranskibene kan blive repareret eller vedligeholdt på stedet. I samme anledning er " Fyrskib XXI" blevet gjort i stand indvendig og tilsluttet vand og kloak, hvorfor det fremover kan være "Hotelskib" for personer, der i kortere periode arbejder på et skib ved værftet, idet disse fremover kan leje sig ind i en af det gamle fyrskibs kahytter med fælles bad og toilet.
Fyrskibet blev bygget 1911 på Rasmus møllers Værft i Fåborg, som tre år tidligere også havde bygget "Fyrskib XX" . Dengang var fyrskibene som tidl. nævnt ikke forsynet med motor, men havde kun nød-sejl som drivmiddel i tilfælde af, at ankerkæden sprang.
Det var derfor Farvandsvæsenets inspektionsskibe, som måtte slæbe fyrskibene til og fra deres fastlagte positioner.
2Fyrskib XXI" havde en 77 år lang karriere hos Fyrvæsenet. I perioden 1916 - 1939 lå det hovedsagelig på pos. Horns Rev ( forinden havde det været to år på Vyl ). I midten af trediverne gennemgik det en gennemgribende ombygning.I de første besættelsesår var det eet af den gruppe på fem fyrskibe, som på række markerede den minefri sejlrute i Storebælt.

( Restaurantskib , Cafe og til overhatning )

 

 Tilbage
Motorfyrskib No. I


Motorfyrskib no: I i Esbjerg Havn
Foto: ETH


Logo for: Fyrskibets Venner


 
Motorfyrskib no: I for fuld fart.
Foto:kopi Fiskeri- og Søfartsmuseet Esbjerg.


Fonden for Motorfyrskib no: I Esbjerg

Bygget 1914 af egetræ .på Rasmus Møllers Værft i
Fåborg.
Prisen var dengang 151.360 kr.
Længde: 33,582 m
Bredde: 6,826 m
Dybgang: 3,478 m
Deplacement: 342 t
Skibet blev udlagt på position 
1915 - 1917 Vyl
Reserve skib
1920 - 1939 Vyl
Oplagt i havn grundet 2,verdenskrig.
1945 - 1947 Vyl
1949 - 1952 HR 1 ( Hamborg Ruten )
1952 - 1965 ER     ( Esbjerg Ruten )
Disse to positioner lå ca: 75 km. vest for Esbjerg.
1969 - 1975 Vyl
Reserve for Skagens Rev, Anholt N og Møn SE
17. april 1980 inddraget fra position: Skibet har derefter ligget på følgende positioner: Hatter Bar, som observationskib.
Møen SE som begyndelse og/eller slut på T-ruten.
Indsats: 75 år.
Deplacement var 342 tons og motoren en 125 HK totaktsmotor. Senere udskiftet med en trecylindret 180 HK Alpha Dieselmotor. Oprindelig var fyrlanternen til at hive ned og kunne klargøres i et lygtehus på dækket, men senere blev dette ændret til en fast montering i maste troppen. Eksperten G.Honnens de Lichtenberg hævder, at fremdrivningsmotorerne siden blev fjernet både fra "Motorfyrskib no: 1" og "Motorfyrskib II" samt at de i den anledning fik ændret navnene på agterspejlet til hhv."Fyrskib no: III" og "Motorfyrskib no: IV". Denne påstand bekræftes just ikke af mine fotos fra år 2000 af disse fyrskibe.
Som de andre fyrskibe undergik også dette en lang række ændringer og forbedringer igennem de 75 år, som det var i aktiv tjeneste. 
Nu ligger "Motorfyrskib no: I som museumsskib med en central placering i Esbjerg Havn. 4. bassin., og dets tilstand og indretning er særdeles autentisk. Det er ydermere blevet udstyret med et lokale ombord, som detaljeret forklarer og belyser fyrskibenes rolle og betydning. Et besøg kan derfor absolut anbefales, når man alligevel besøger Esbjerg.
         Skibs stempel fra Motorfyrskib no. 1


Motorfyrskib nr. 1 - tegning for nyeste aptering. - Kan ses under tegninger.+ tidligere aptering.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tilbage Motorfyrskib No. II
OYHN, «Nyhavn 71»


Den til restaurant om byggede Motorfyrskib no: II, på sin position i Hyhavn , København.Motorfyrskib Nr. II set fra agten.
Foto: BOLITO 2001
Bygget 1916 af egetræ.på Rasmus Møllers Værft i Fåborg
Længde: 33,58 m
Bredde: 6,82 m
Depth: 3,47m Displacement: 342 t.
125 HK fremdrivningsmotor.
Skibet blev udlagt på position
1917 - 1920 Gilleleje Flak N
1920 - 1927 Grådyb station.
1927 Horns Rev station.
1930 - 1939 Vyl station ( 40 km vest for Esbjerg )
1946 - 1947 SW 1 station (40 km vest for Thyborøn)
1947 - 1969 Vyl station.
yderlige årstal er ikke kendt.
1978 solgte Farvandsvæsenet på auktion skibet til Dragør Sejlklub for 31.000 kr.  Det ankom under stor festivitas til Dragør den. 16. september 1978 eskorteret af " Fulton" og "Mercantic". Man gik straks i gang med at ombygge skibet indvendigt til klublokaler, hvortil Dragør Kommune bevilgede 350.000 kr. . Tipsfonden gav 50.000 kr. og hertil kom et banklån på en halv mio. kr.
Da det efter nogle år viste sig, at skibet økonomisk var for stor en mundfuld, var man tvunget til at skille sig af med skibet.
Det blev i januar 1985 solgt for 500.000 kr. til en ny og åbenbart usikker fremtid som restaurant i Nyhavn. Det blev købt af byggematador Arp Hansen, der allerede på det tidspunkt ejede Nyhavn Hotel, Hotel Opera og Gentofte Hotel. Måske er der læsere, som endnu erindrer en glad julefrokost med kolleger ombord.

Motorfyrskibet der har sin normale plads i Nyhavn KBH,blev den 7 Oktober 2002 flyttet til Frederiksholm Kanal, fordi der skulle være en stor udstilling i Bryggerihuset "Christian den IV"
For at  gæsterne få varmen og noget at spise , Skulle Motorfyrskib no: II ligge der til sidst i December 2002.

      
Motorfyrskib no: II til eftersyn på Raun 
Byberg Skibsværft i Esbjerg.
Fotokopi: Fiskeri- og Søfartsmuseet Esbjerg
 
29-09-2006. Motorfyrskib no: 2 blev slæbt fra København til Polen
Den skulle restaureres, men hvem ved noget om det.
Sidste nyt :  kolapset og sunket..
 Tilbage
Motorfyrskib No. III
«Donna Wood»

Sådan præsenterer Motorfyrskib no.3 sig, sejler i dag under navnet
Donna Wood og sejler i Nord og Østersøen
.
 
Bygget 1918 af egetræ på Rasmus Møllers Værft i Fåborg.
Længde: 20,4 m
Bredde:  5,6 m
Skibet lå på Lappegrund fra 1919, de sidste tjeneste år lå den på possision  Halskov Rev, flere passioner er ikke bekendt.
Samlet var skibet i tjeneste 67 år
Farvandsvæsnet solgte skibet ca. 1974, til den Tyske køber Claus Jacoby og Peter Wood for 145.000 kr, Claus Jacoby boede på skibet.  Han var identisk med firmaet Baltic Schoner Association.
Senere købte Komponist Ib Glindemann skibet for 380.000 kr.Ib Glindemann ombyggede skibet på Troense Værft., da hans ombygnings ideer ikke kunne realiseres, solgte han skibet igen inden ombygningen var færdig til Restauratør Bent Olsen i Mogenstrup. Denne lod det færdigbygge hos Ring-Andersens Værft i Svendborg til en særdeles luksuøs galease . Stormastens lampehus havde Glindemann forinden skænket til værftet i Troense til opsætning som vartegn.
Han blev noget overrasket, da han kort efter erfarede, at det i stedet var solgt til en privatmand i Esbjerg for 40.000 kr. Vedkommende har det stående i sin have. Skibets kønne navn " Donna Wood" er Glindemanns påfund, idet han opkaldte det efter en god amerikansk bekendt, der var danserinde i Alvin Ailey-balletkorpset. Skibet er hvidmalet og har trods sit smukke udseende mistet enhver lighed med et fyrskib.
Det har om sommeren hjemsted ved siden af "Motorfyrskib no: II" i Hyhavn og ejes i dag af Jes Schmidt, hvis firma JS Boatcharter udfører luksuøse sejlture på Øresund for det bedre borgerskab. Skibets 9 kahytter kan rumme 22 personer med v/k vand samt bad/toilet. Dets længde er forøget til 
21,5 m. Mastehøjde er 25 m. og sejlareal 400 m2. Det kan på dagsture  medtage op til 47 passagerer. I vintermånederne vil man finde "Donna Wood" fortøjet bag Ingeniørernes Hus på Kalvebod Brygge

 ( Privat ejet. )

 


 Tilbage
Motorfyrskib No. IV
«Rana»


 Tegninger af  Motorfyrskib no. 4


" Rana "


Aftenskumrings stemning ved ukendt fyrskib. .

Bygget 1920 af egetræ.på Rasmus Møllers Værft i Fåborg.
Længde 20,4 m
Bredde 5,6 m
Skibet blev udlagt 
1921 og frem Halskov Rev og på Schultz`s Grund
yderlig vides ikke.
Indsats 50 år.
Skibet blev købt intakt med lampehus på maste troppen for 22.222,22 kr. af arkitekt Erik Skyum Nielsen omkring 1970. Kort tid efter anskaffelsen tøvede ejeren under en sejltur i Kattegat for længe med at efterkomme Anholt- havnefogedens opfordring til at bringe skibet i havn, medens tid var. Dette resulterede i en unødvendig stranding uden for havnen. Skibet blev efter haveriet bugseret til Grenå. Det har også været ejet af Kehlet, Hadsund Træskibsværft, som efter haveriet stod for reparationen .Lampehuset og den øverste halvdel af stormasten til dette fyrskib eksistere endnu, idet Københavns Motorbådsklub har opstillet det som vartegn ved indsejlingen til sin lille havn et par hundrede meter sydvest for for Amager-værket på Kraftværksvej 20. Det kan ses ved, at lampehuset er mindre i omfang end de større fyrskibe.I slutningen af 70èrne sejlede det som motorskib, bl. a. med lystfiskere fra Skagen havn i sommersæsonen. i 1978-79 lå skibet i Hadsund ved træskibsværftet og blev ved en stor frivillig indsats fra ejerkredsen ( i et dertil oprettet kommanditselskab ) ombygget og rigget til skonnert, dækshuset blev renoveret og bl. a. indrettet med kabys. De større opgaver blev løst af og købt hos Hadsund Træskibsværft v. Troels og Thomas.Gennem 26 år sejlede RANA med elever, som havde brug for en ny kurs og samtidig havde turister mulighed for at købe en plads om bord som gæst. En del elever fortsatte forløbet ombord med en ansættelse som lønnet praktikant. Hundredvis af mennesker har gennem årene haft glæde af at deltage i togterne i Middelhavet, adskillige togter over Atlanten til Sydamerika,Det Caribiske Øhav, Nordamerika, Grønland, Færøerne, togter i Østersøen og ikke mindst 3-årstogtet rundt om jorden i begyndelsen af 90èrne. RANA er sikkert det første og eneste fyrskib, der har sejlet jorden rundt. Det har navnet "Rana" og er hjemmehørende i Hadsund. Ejer er kommanditselskabet "Rana Hadsund" . Sejlareal 350 m2. Dets funktion er et social-pædagodisk projekt i stil med "Fulton" -ideen, og det forlyder, at skibet snart skal på tur over Atlanten.
Rana blev i 2005 solgt og sejlet til Cariben, hvor det undergik en større og noget teatralsk ombygning til turist-piratskib og sejler nu under navnet " Black Swan "
 


 " Rana`s " Lampe ved Københavns Motorbådsklup.

Fyrskibsinteresserede læsere, der har supplerende oplysninger
eller rettelser til ovenstående mangelfulde liste,
bedes venligst sende dem til mig
WEBmaster for Fyrskib no: I i Esbjerg  -  eth@esenet,dk 

       
   Tilbage                           Tilbage til Start  
 


Send e-mail til   webmaster@horns-rev.dk  med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.       
Copyright © 2003 Fyrskib - Horns-Rev Nr 1.
Kopiering af dele fra hjemmesiden må kun ske med kildeangivelse og tilladelse af webmaster.