Motorfyrskib No. 1 - Horns-Rev

Fonden`s  Hjemmeside
                         

                             

    Fondens Vedtægter        


 

Kontakt til ”Fonden”, Den selvejende Institusion             Motorfyrskibet  No. 1   -   Horns Rev      

"Fonden`s" formål er at anskaffe og vedligeholde Motorfyrskib No. 1, således at det herved altid skal henligge i Esbjerg Havn og i øvrigt fungere som et historisk og kulturelt besøgs- og aktivitetsmål i almennyttig interesse..

 Fondens bestyrelse er selvsupplerende.

– se nedenstående :  

Fonden ledes af en fondsbestyrelse, som overlader den daglige drift til fondens forretningsudvalg, som består af:

Formand : Henning Gejl.- Læssevej 14. - Mobil 88327816 - E mail: hg@sge.as

Indbetaling af Donationer : Danske Bank.  9689 - 6710087062

Kaserer :   Kent Olesen  Revision:  Deloitte Statsautoriseret Revesionsaktieselskab.

Formand for renoveringsudvalget : 
 Fondsformand Direktør Henning Gejl - Mobil 20583510 - E mail: hg@sge.as
 Service Manager:  
Bjarne Mikkelsen -  Esvagt  - Tlf. 20441110 - E mail:  bm@esvagt.dk
 medlem renoveringsudvalget : Jens Husted - Fiskerihavnsgade 4 - Mobil 20455626 - E mail  jh@oilfield.dk
medlem renoveringsudvalget :  Formanden for Fyrskibets Venneforening:  Erling Hansen - telf: 40278125 - E-mail: eth@esenet.dk

Fondens Bestyrelse:

Formand:....................................... Direktør Henning Gejl
Direktør:  ------------------------------------------ Ole Andersen
Maritim chef for Esbjerg Havn: -------------Torben Jensen
Direktør:------------------------------------------ Henning Kruse
Direktør-----------------------------------------------Jens Husted
Service Manager:-------------------------- Bjarne Mikkelsen
Formand for Marineforeningen:------------ Henning Svinth
Fiskeskipper--------------------------------Thorvald Børsmose
Formand Metal Esbjerg: ----------------Dan H. Rasmussen
Direktør:----------------------------------- Søren Fløe Knudsen
 

Tilforordnede:

Museumsdirektør: David Dupont - Mouritzen - E mail: ddm@fimus.dk


 

 
 
 

Send e-mail til   webmaster@horns-rev.dk  med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.       
Copyright © 2003 Fyrskib - Horns-Rev Nr 1.
Kopiering af dele fra hjemmesiden må kun ske med kildeangivelse og tilladelse af webmaster.