Tekstboks:  
 

 

 

 

          Fyrskibets Venner
                  
 Støtteforening for Motorfyrskib nr. 1

 

 

Indkaldelse til den ordinær generalforsamling

 

Torsdag den 9. marts 2017 kl. 19.00

 

i  Marineforeningen, Fiskerihavnsgade 2.

 

 Generalforsamlingen holdes med følgende dagsorden:

 

1.                  Valg af dirigent.

2.                  Formandens beretning.

3.                  Regnskabets aflæggelse.

4.                  Fastsættelse af kontingent for 2018.

5.                  Indkomne forslag. 

6.                  Valg til bestyrelse.

 

Formand:                   Erling Hansen                                                      

Næstformand:            Leif  Kristensen   (på valg) 2 år.                                   

Kasserer:                    Svend Erik Kristensen  (på valg) 2 år.

Medlem:                     Ib Lindberg          

Medlem:                     Arne Larsen    (på valg)   2 år.                                    

Suppleant:                  William Lindberg  (på valg)     1 år.

Henning Gejl:            (Repræsentant for fondsbestyrelsen)

Bjarne Mikkelsen:      (Repræsentant for fondsbestyrelsen)

 

7.                  Eventuelt.

           Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde

                       senest 8 dage før generalforsamlingen

 

                           På bestyrelsens vegne

                                 Erling Hansen.

 

N.B. Evt. kontantbetaling af kontingent kan foretages i tidsrummet 18.00 til 18.45.

På generalforsamlingen     Husk giro-kortet samt 150 kr. i kontanter!

 

Formand :

 

Erling T. Hansen

Fasanvej 5,1h

6705 Esbjerg Ø

       40 27 81 25

       Mail:  eth@esenet.dk

Næstformand:

 

Leif Christensen

Svendsgade 63

6700 Esbjerg

75 13 29 66

 

 Kasserer:

 

Svend E. Kristensen

J.L.Heibergs Alle 25

6700 Esbjerg

Mobil: 30642379

 

        

 

     

Formandens beretning.

 

Generalforsamlingen den : 9 marts 2017.

Sidste generalforsamling afholdtes den: 8. marts. 2016.

Der skal lyde en stor tak til vores sponsorer,de firmaer der støtter os i hverdagen og en  særlig tak til de folk der foruden deres pumpevagt har gået hernede hele året og arbejdet  med at skrabe og male, og repareret skibet indvendig plus andre opgaver der er nødvendig for at holde skibet en god stand .
Det nye år startede på skibet den.5 januar 2017.
Lørdag den 23 januar havde vi rundvisning for Roklubben.
Rundvisning 2 januar.

Tirsdag den 8. marts. generalforsamling kl. 19.00.i Marinestuen.
17 marts generalforsamling Fonden kl.16.00 på skibet.
Den 25 marts havde vi møde med Maritim Fritid, besøg hos Dong derefter møde på Sydvesten.

12 maj var der rundvisning på skibet.
13 maj havde vi åben skib for havneskolen fra 9,00-12,30.
25 maj havde formanden møde med Fonden kl. 10.00.
7 juni havde vi møde angående Skibs renovering.
21 juni havde vi møde på skibet angående vagtplan for festugen.
22 juni vws. på skibet montering af de elektriske instalationer til vores varmepumpe , opstart af varmepumpe.

13 til 21 august var der festuge på havnen, det forløb rigtig fin,
med et godt besøg på skibet ca 1000 Esbjerg borger..

3. september. Havde vi en vellykket Mønstring på skibet, vi startede kl. 14.00 som vanlig, vejret var med os igen, alle så ud til at hygge sig, takket være vores nye overdækning.

8 september fik mandskabet sponsoreret en tur til København, for at besøge nationalmuseets fyrskib,det blev mer eller mindre en fiasko, vi har aldrig så dårlig vedligehold indvendig af skibet,det ser ud som om man kun pynter den udvendig.men på tros havde vi en dejlig tur.

Rundvisning.25 mand.den24 september

6. oktober. Var vi ovre ved Vita for at modtage Fonden`s tak for det arbejde der er blevet udført i for året der er gik, vi fik traditionen tro Stegt Flæsk og Persillesovs.

Fredag 11. november. afholtes  Fyrskibets  Julefrokost på Sydvesten med god mad,og som vanlig, alle havde en hyggelig aften.

22 november. Havde vi en lille julefrokost på skibet ( sammenskudsgilde ) En god ide fra Bruno som syntes, at vi godt kunne sige god jul til hinanden nede på skibet, kun for dem der mødes der daglig, alle bidrog med diverse spiselige ting og øl og snaps.

13. december. William afholdt en lille frokost på skibet.
Den 16 december,var der som vanligt jule afslutning på Havneskolen,
Ultimo november blev der lukket for vandet, forbrug 36 m3.
Vi har fået mail fra Aage Jessen revisor fra Deloitte,vi skal undersøge om vi kan komme ud af revissionspligt, EU lovgivning gør at der skal laves for meget papirarbejde.

En sidste bøn til Fonden, mit mandskab er ved at tabe lysten til at arbejde på skibet,fordi der bliver ved med at komme vand ned fra oven, jeg har snart i 8.10 arbejdet for at få spillet op så vi kan tætne dækket, hjælpemotor 2 kører stadig ikke ,den har stået i 2 år, der sker ikke noget selv om fonden hver år siger at nu skal det laves.

Til slut vil jeg sige tak til alle der har støttet Fyrskibet gennem alle årene og håber de fortsætter med det.


Fyrskibets Venner ved formand Erling Hansen.


 

 

                                     Referat:

Generalforsamling Fyrskibets venner d. 9marts 2017.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen (31 Fremmødte), og foreslog Peter Winter til dirigent.
Peter blev valgt. Han takkede for valget. Derefter læste han dagsordenen op og konstaterede at generalforsamlingen
var lovlig indkaldt.

Formanden fik ordet og læste beretningen op, som blev godkendt uden bemærkning.

Kassereren fok ordet til regnskab, som også blev godkendt uden bemærkning.

Kontingent for 2018 blev uændret (150 kr).

Indkomne forslag:     Forslag fra revisoren om ændring af regnskab blev vedtaget med 31 stemmer.

Valg:                        Næstformand    Leif Kristensen    Genvalgt        
Kasserer                  Sv. E. Kristensen      Genvalg       
Medlem                   Arne Larsen              Genvalg                                                                           
Suppleant                Wiliam Lindberg        Genvalg

Eventuelt:                 Brian mente at vi skulle til at bruge internet til at sende post ud på.
Erling svarede at vi var i gang med forberedelserne.                                                                                                               
Leif mente at det ville give mange problemer.                                                                                     
Henning Gejl takkede på fondets vegne for det arbejde som blev lavet af de frivillige på fyrskibet.
Han fortalte at fyrskibet skulle flyttes ud på Esbjerg Strand i 2019.                           
Der ville være værksted som vi kunne bruge og udstillings hus som også kan bruges hvis vi har noget at udstille .

Peter afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden

 

        Peter Winter                                                                                         Sv. E.Kristensen                                                                                                                                                                                                              

           Dirigent                                                                                                    Referent