Sponsorat?

For at Motorfyrskib nr. 1 dels kan holdes i forsvarlig stand og dels for at skibet overhovedet kan bevares i Esbjerg er det nødvendigt med små og store tilskud til skibets drift.

Fondsbestyrelsen søger derfor hele tiden efter mulige sponsorer til flere forskellige vedligeholdelsesarbejder.

Man har mulighed for at blive sponsor, der f. eks. betaler 10.000 kr hvert år i 3 år målrettet en ganske bestemt opgave på skibet.

Man vil så løbende blive holdt underrettet om, hvordan arbejdet skrider frem og man vil blive inviteret til at følge arbejdet om bord.

Henvendelse kan ske til:

Fondsbestyrelsen

Formand  Henning Gejl
Læssevej 14, 6700 Esbjerg.
Mobil: +45 20583510
E-mail: hg@sge.AS

 SE-Nr.            13 08 74 82
 Danske Bank    9689-6710087062 
 
 Web-site: www.horns-rev.dk
                   


Send e-mail til   webmaster@horns-rev.dk  med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.       
Copyright © 2003 Fyrskib - Horns-Rev Nr 1.
Kopiering af dele fra hjemmesiden må kun ske med kildeangivelse og tilladelse af webmaster.