Motorfyrskib Nr.1

Det sidste nye på Fyrskibet instalation af et luft til vand
varmesystem. Vi sparer 6000 liter diesel om året.

Esbjergs nye Lystbådehavn.                           
Fyrskib no: XI                                                                                                                                                                                           

Ændringer på Web-stedet

Det er her, vi vil give besked om de seneste nyheder og tilføjelser på vores Web-sted. 
Hvis du har besøgt os før og vil have besked om ændringer, kan du se her først  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
Skibet består den hårde prøve, ved stormen Lørdag
den. 8 Januar, selv Kiosken blev på sin plads.

     
Senere på dagen gik vandet til midten                                 Marineforeningen er søsat.-
af den hvide stribe på containeren.                                      heldigvis har de et anker på forpladsen                              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verdens største fyrskib af træ.                         11-01-2011 eth.

I Esbjerg ligger verdens største træ byggede fyrskib. Motorfyrskibet Nr.1, som skibet hedder, er et maritimhistorisk klenodie af rang, og det er frivillige entusiaster, som holder skibet flydende og præsentabel.

Motorfyrskib Nr.1 blev bygget på Rasmus Møllers værft i Fåborg 1913/14 specielt med henblik på fyrskibsstationerne ud for Esbjerg, hvor skibet - bortset fra inddragelser under 1. og 2. Verdenskrig samt værftsophold - var udlagt frem til 1980, hvor den sidste af Esbjerg –stationerne blev nedlagt.

Fra starten af besejlingen på Esbjerg Havn i 1870èrne og et århundrede frem, udgjorde fyrskibene ud for Esbjerg et kerneelement i den farvandsafmærkning, der var forudsætning for en sikker besejling af havnen. For Esbjerg er havnen det fundament, hvorpå byen er grundlagt, opvokset og den dag i dag stadig hviler. Det er derfor i sig selv af stor kulturhistorisk vigtighed at bevare en repræsentant for den særlige teknologi, som bidrog til havnens opkomst og etablering som ”Danmarks Port mod Vest”.

Motorfyrskib Nr.1 er det fyrskib, der i længst tid har været stationeret ud for Esbjerg. Som sådan er skibet derfor en yderst relevant repræsentant for denne særlige historie. Hertil kommer, at fartøjet tillige både er Danmarks første motorfyrskib og samtidig verdens største bevarede fyrskib af træ. Motorfyrskib Nr.1 er derfor ikke blot relevant og bevaringsværdig i Esbjerg –sammenhæng, men også set i såvel en national som en international kontekst.

På anbefaling af Kulturministeriet har Motorfyrskib Nr.1 siden 1989 da også fungeret som museums og udstillingsskib i Esbjerg, hvor Fonden til bevarelse af Motorfyrskib Nr.1 er ansvarlig for skibets vedligehold og drift. Fonden og den hertil knyttede venneforening  har siden udført et stort arbejde omkring Motorfyrskib Nr.1, der i dag er beliggende som et markant centrum i det maritime miljø, som i de senere år er skabt i 2 bassin i Esbjergs Fiskerihavn.

Motorfyrskib Nr.1 fremstår nu som et særdeles velbevaret fartøj, der historisk er blevet fastfrosset i den tilstand, som skibet fik efter sin sidste hovedrenovering på Nyborg Værft i 1967/68. De frivillige entusiaster bag skibet, kan da også glæde sig over, at Skibsbevaringsfonden har givet Motorfyrskibet  Nr.1 en officiel blåstempling som bevaringsværdigt historisk fartøj.

Men det er dyrt at holde et sådant klenodie flydende. Ved selv at lægge masser af timer og knofedt i skibets vedligehold er det lykkedes de mange frivillige at holde de årlige driftsomkostninger nede på omkring 130.000 kr. Esbjerg Kommune yder et driftsbidrag på godt 60.000 kr. pr. år, men resten af pengene skal skaffes via  entreindtægter, sponsorstøtte og frivillige bidrag.  Hvis det ikke lykkes at skaffe de nødvendige midler til vedligeholdelse og påtrængende renoveringsarbejder, må skibet leveres tilbage til Forsvarsministeriet i København. Hvis det sker, vil Motorfyrskibet Nr.1 sandsynligvis blive sat på auktion, og så kan det meget hurtigt være tabt –ikke blot for Esbjerg, men også for Danmark.

Der er derfor brug for hjælp –din hjælp – for at bevare Motorfyrskib Nr.1 i Esbjerg. Giv et frivilligt bidrag til bevarelse af skibet i Esbjerg. Om dit tilskud er stort eller lille, betyder mindre. Alt hjælper.

     Fra Fonden og Venneforeningen  på forhånd en stor TAK.

 


Send e-mail til   webmaster@horns-rev.dk  med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.       
Copyright © 2003 Fyrskib - Horns-Rev Nr 1.
Kopiering af dele fra hjemmesiden må kun ske med kildeangivelse og tilladelse af webmaster.