Formand :  afgået.

Næstformand :  Leif Kristensen
Svendsgade 63 - 6700 Esbjerg - tlf. 75132066 - E-Mail:   leif.kristensen@hotmail.dk

Kasserer :  Svend Erik Kristensen
J.L.Heibergs Alle 25 - 6700 Esbjerg  - tlf. 30642379  -  E-mail : sekk@esenet.dk
Indbetaling af donationer eller kontingent .  Reg.1551-konto 2646625

Bestyrelses medlem:  Ib Lindberg
Jerrigsvej 3 - 6710 ESbjerg V - tlf: 75153202

Bestyrelses medlem: Arne Larsen
 Niels Lønnes Vej 12 - 6715 Esbjerg N - tlf: 75123228

Suppleant : William Taae Lindberg
 Snedkervej 19 - 6710 Esbjerg V -Telf.  75 15 60 67 E-mail: -williamtaaelindberg@gmail.dk

Bestyrelsesmedlemmer fra Fonden

Formand Henning Gejl. tlf. 88327816 - 20583510.-  hg@sge.as

Bestyrelses medlem Bjarne Mikkelsen, tlf. 76114710 - E-mail: bm@esvagt.dk

 

 

Kontakt fonden på e-post          E-mail:  hg@sge.as
eller Fyrskibets Venner                         
 E-Mail: 

Meld dig ind i foreningen - som passivt medlem - eller som aktiv deltager i vedligeholdelsen af Fyrskibet.

Støtteforeningen tager sig af skibets daglige vedligehold, maling, rep.tilsyn osv. Det praktiske og fysiske arbejde. Foreningens bestyrelse er demokratisk valgt af foreningens medlemmer. Formanden har sæde i "Fondens" bestyrelse.

 


Send e-mail til   webmaster@horns-rev.dk  med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.       
Copyright © 2003 Fyrskib - Horns-Rev Nr 1.
Kopiering af dele fra hjemmesiden må kun ske med kildeangivelse og tilladelse af webmaster.